Mathias on Stair


2020
Graphite and Pastel
18"x 24"


Mathias on Stair

© 2021 Eric Ridge